เว็บไซต์นี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง กรุณากลับเข้ามาใหม่ค่ะ

เว็บไซต์ฝ่ายฝึกอบรมจะมีการเปลี่ยนจาก

www.hinotn.com หรือ www.hinosaletraining.com/moodle 

เป็น https://tn.hino-dealer.com

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ศูนย์บริการที่ยังไม่ได้อัพข้อมูล ผู้จัดการ ช่าง และ SA ทาง https://sites.google.com/view/hinoservice จะไม่ได้รับการสร้าง user สำหรับเว็บไซต์ใหม่

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ 0873256701