Skip site news

Site news

รูปภาพของHino Training Admin
วีดีโอคู่มือการเข้าเรียนออนไลน์หลักสูตรช่างเทคนิค (Primary)
โดย Hino Training Admin - อังคาร, 26 มกราคม 2021, 8:17AM
 
รูปภาพของHino Training Admin
ประกาศ คะแนน retest Pro และ Master ประจำปี 2563
โดย Hino Training Admin - พฤหัสบดี, 5 พฤศจิกายน 2020, 11:20AM
 
รูปภาพของAJ.Aekkapan Training
แจ้งเลื่อนการจัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 
โดย AJ.Aekkapan Training - อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020, 4:54PM
 

       ตามที่ นโยบายของทางภาครัฐ ได้กำหนดวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 ให้เป็นวันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

และในช่วงเวลาดังกล่าว ตามแผนการอบรม ของฝ่ายฝึกอบรมจะต้องมีการจัดการอบรม 3 หลักสูตร

ซึ่งแผนการอบรมดังกล่าว มีหลายตัวแทนจำหน่ายได้มีการแจ้งยกเลิกการอบรมมา ดังนั้น ฝ่ายฝึกอบรม

จึงขอแจ้ง เลื่อน การอบรมต...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(23 คำ)