Skip site news

Site news

รูปภาพของHino Training Section
ประกาศ คะแนน retest Pro และ Master ประจำปี 2563
โดย Hino Training Section - พฤหัสบดี, 5 พฤศจิกายน 2020, 11:20AM
 
รูปภาพของAJ.Aekkapan Training
แจ้งเลื่อนการจัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 
โดย AJ.Aekkapan Training - อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020, 4:54PM
 

       ตามที่ นโยบายของทางภาครัฐ ได้กำหนดวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 ให้เป็นวันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

และในช่วงเวลาดังกล่าว ตามแผนการอบรม ของฝ่ายฝึกอบรมจะต้องมีการจัดการอบรม 3 หลักสูตร

ซึ่งแผนการอบรมดังกล่าว มีหลายตัวแทนจำหน่ายได้มีการแจ้งยกเลิกการอบรมมา ดังนั้น ฝ่ายฝึกอบรม

จึงขอแจ้ง เลื่อน การอบรมต...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(23 คำ)
 
รูปภาพของAJ.Aekkapan Training
แจ้งวิธีการเข้าเรียน และ user&password ในการเข้าเรียน “การอัปเดตโปรแกรมกล่อง VCS. ECU. ของรถฮีโน่ Victor เครื่องยนต์ A09C” ในเว็บไซต์ www.hinotn.com ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2563
โดย AJ.Aekkapan Training - พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2020, 11:32AM
 

เรียน ท่านผู้เกียวข้อง

 

        ฝ่ายฝึกอบรมขอแจ้งวิธีการเข้าเรียน และ user&password ในการเข้าเรียน “การอัปเดตโปรแกรมกล่อง VCS. ECU. ของรถฮีโน่ Victor เครื่องยนต์ A09C” ในเว็บไซต์ www.hinotn.com ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2563 ตามเอกสารที่แนบมาครับ

เอกสารแนบดาวน์ได้ที่หน้า"จองอบรม"...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(13 คำ)