Skip site news

Site news

รูปภาพของAJ.Aekkapan Training
แจ้งวิธีการเข้าเรียน และ user&password ในการเข้าเรียน “การอัปเดตโปรแกรมกล่อง VCS. ECU. ของรถฮีโน่ Victor เครื่องยนต์ A09C” ในเว็บไซต์ www.hinotn.com ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2563
โดย AJ.Aekkapan Training - พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2020, 11:32AM
 

เรียน ท่านผู้เกียวข้อง

 

        ฝ่ายฝึกอบรมขอแจ้งวิธีการเข้าเรียน และ user&password ในการเข้าเรียน “การอัปเดตโปรแกรมกล่อง VCS. ECU. ของรถฮีโน่ Victor เครื่องยนต์ A09C” ในเว็บไซต์ www.hinotn.com ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2563 ตามเอกสารที่แนบมาครับ

เอกสารแนบดาวน์ได้ที่หน้า"จองอบรม"...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(13 คำ)
 
รูปภาพของHino Training Section
ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจความต้องการอบรมนอกสถานที่ (ณ ตัวแทนจำหน่าย)
โดย Hino Training Section - ศุกร์, 5 มิถุนายน 2020, 2:41PM
 
รูปภาพของAJ.Aekkapan Training
ขอความร่วมมือตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ อัพเดตข้อมูลอีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อด้านการอบรม
โดย AJ.Aekkapan Training - จันทร์, 1 มิถุนายน 2020, 11:40AM