ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ฝ่ายฝึกอบรม บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลส์ส(ประเทศไทย)จำกัด

Skip site news

Site news

รูปภาพของAJ. Aekkapan
ขอความร่วมมือตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ อัพเดตข้อมูลอีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อด้านการอบรม
โดย AJ. Aekkapan - จันทร์, 1 มิถุนายน 2020, 11:40AM
 
รูปภาพของAJ. Aekkapan
เปิดจองอบรม หลักสูตรเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2563
โดย AJ. Aekkapan - ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2020, 9:01AM
 
รูปภาพของHino Training Section
แจ้งยกเลิกการจัดอบรมตั้งแต่ 16 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 
โดย Hino Training Section - พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020, 2:36PM
 

เรื่อง : แจ้งยกเลิกการจัดอบรมตั้งแต่ 16 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 

เรียน : ท่านกรรมการผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ทั่วประเทศ 

สำเนา : ผู้จัดการศูนย์บริการและผู้เกี่ยวข้อง 

 

เอกสารตามไฟล์แนบมานี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(3 คำ)