Site news

 
 
รูปภาพของAJ.Aekkapan Training
แจ้งวิธีการเข้าเรียน และ user&password ในการเข้าเรียน “การอัปเดตโปรแกรมกล่อง VCS. ECU. ของรถฮีโน่ Victor เครื่องยนต์ A09C” ในเว็บไซต์ www.hinotn.com ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2563
โดย AJ.Aekkapan Training - พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2020, 11:32AM
 

เรียน ท่านผู้เกียวข้อง

 

        ฝ่ายฝึกอบรมขอแจ้งวิธีการเข้าเรียน และ user&password ในการเข้าเรียน “การอัปเดตโปรแกรมกล่อง VCS. ECU. ของรถฮีโน่ Victor เครื่องยนต์ A09C” ในเว็บไซต์ www.hinotn.com ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2563 ตามเอกสารที่แนบมาครับ

เอกสารแนบดาวน์ได้ที่หน้า"จองอบรม"