Site news

 
 
รูปภาพของAJ.Aekkapan Training
แจ้งเลื่อนการจัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 
โดย AJ.Aekkapan Training - อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020, 4:54PM
 

       ตามที่ นโยบายของทางภาครัฐ ได้กำหนดวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 ให้เป็นวันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

และในช่วงเวลาดังกล่าว ตามแผนการอบรม ของฝ่ายฝึกอบรมจะต้องมีการจัดการอบรม 3 หลักสูตร

ซึ่งแผนการอบรมดังกล่าว มีหลายตัวแทนจำหน่ายได้มีการแจ้งยกเลิกการอบรมมา ดังนั้น ฝ่ายฝึกอบรม

จึงขอแจ้ง เลื่อน การอบรมตามรายละเอียด ต่อไปนี้

 

หลักสูตรที่ต้องมาเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรม

  1. หลักสูตรการวิเคราะห์เเละการถอดประกอบเครื่องยนต์
    จากเดิม วันที่ 27 – 31 กรกฏาคม 2563 เป็นวันที่ 14 – 18 กันยายน 2563

 

  1. หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาระบบเบรกลม

           จากเดิม วันที่ 27 – 29 กรกฏาคม 2563 เป็นวันที่ 21 – 23 กันยายน 2563

หลักสูตรเรียนออนไลน์

  1. หลักสูตรการตรวจเช็ครถก่อนส่งมอบ (E-Learning)

           จากเดิม วันที่ 27 – 31 กรกฏาคม 2563 เป็นวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ