Site news

 
 
รูปภาพของHino Training Admin
ขอความร่วมมือศูนย์บริการตรวจสอบข้อมูลจำนวนช่างและ SA
โดย Hino Training Admin - จันทร์, 23 เมษายน 2018, 8:51AM
 

แนวทางในแก้ไขข้อมูลถ้าข้อมูลไม่ตรงกัน

1) ถ้าจำนวนช่างในระบบ "มากกว่า" ที่ศูนย์บริการมีอยู่ให้แจ้งลาออกในระบบ 
2) ถ้าจำนวนช่างในระบบ "น้อยกว่า" ที่ศูนย์บริการมีอยู่ให้แจ้งเข้าใหม่ในระบบ

เปิดดูรายชื่อช่าง/SA