Site news

General news and announcements

หน้า:  1  2  ()
กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
เปิดรับสมัครการอบรมประจำเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2564 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 26ต.ค. 2021, 4:34 PM
ดูย้อนหลัง "รายงานปัญหาด้านเทคนิคประจำเดือนกันยายน 2564" รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อา., 19ก.ย. 2021, 6:45 PM
ใหม่! เพิ่มอะไหล่ ชุดหัวเก๋ง VICTOR (FM2PK1B) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 ศ., 27ส.ค. 2021, 10:09 AM
อัพเดตข่าวสาร ด้านอะไหล่ใหม่ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 19ส.ค. 2021, 10:02 AM
ดูย้อนหลัง "รายงานปัญหาทางเทคนิค" ประจำเดือนสิงหาคม 2564 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 17ส.ค. 2021, 8:11 PM
ข่าวสารด้านอะไหล่ : รายการรณรงค์อะไหล่และอะไหล่ใหม่ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 16ส.ค. 2021, 3:04 PM
วีดีโอการแนะนำผลิตภัณฑ์ Hino 500 Victor MY21 รุ่น SY2P GV1A GL8J รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 16ส.ค. 2021, 6:38 AM
ขั้นตอนการติดตั้งกระจกไฟฟ้าและเซนทรัลล็อคเข้ากับรถ FC9J ทุกรุ่น รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อา., 15ส.ค. 2021, 10:44 PM
รวมวีดีโอสื่อการสอน GL8J รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 3ส.ค. 2021, 2:52 PM
เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรออนไลน์! ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 26ก.ค. 2021, 7:48 AM
New! วีดีโอการบำรุงรักษาและการตรวจเช็คตัวถังรถฮีโน่ Atom รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 21ก.ค. 2021, 8:05 PM
ดูย้อนหลัง การอบรมหลักสูตรสัญญาซ่อมบำรุง รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 ศ., 2ก.ค. 2021, 11:33 AM
เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (รับสมัคร 21-25 มิ.ย.64) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 21มิ.ย. 2021, 6:51 AM
ดูย้อนหลัง [การประเมินตนเองฝ่ายบริการ ครั้งที่ 1 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 16มิ.ย. 2021, 7:57 PM
ดูย้อนหลัง หลักสูตรรายงานปัญหาทางเทคนิค ประจำเดือนเมษยน 2564 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 20เม.ย. 2021, 11:15 AM
[ดูย้อนหลัง] การอบรม "Sawasdee Service" รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 1เม.ย. 2021, 7:55 PM
การอบรมหลักสูตร ช่างเทคนิคชำนาญงาน วันที่ 22-26 มีนาคม 2564 รูปภาพของAJ.Nuttapong Training AJ.Nuttapong Training 0 จ., 22มี.ค. 2021, 2:39 PM
ดูย้อนหลัง หลักสูตรรายงานปัญหาทางเทคนิค ประจำเดือนมีนาคม 2564 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 17มี.ค. 2021, 8:40 PM
ดูย้อนหลัง การประชุมผู้จัดการอะไหล่และบริการ ประจำปี 2564 (ต้นปี) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 3มี.ค. 2021, 4:07 PM
ดูย้อนหลัง แนะนำวิธีเรียนออนไลน์ หลักสูตรพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม DXII (e-learning) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 1มี.ค. 2021, 3:08 PM
ดูย้อนหลัง หลักสูตรรายงานปัญหาทางเทคนิค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 18ก.พ. 2021, 4:44 PM
วิธีการเรียนออนไลน์ หลักสูตรช่างเทคนิคระดับสูง รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 1ก.พ. 2021, 6:59 PM
วีดีโอคู่มือการเข้าเรียนออนไลน์หลักสูตรช่างเทคนิค (Primary) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 26ม.ค. 2021, 8:17 AM
ประกาศ คะแนน retest Pro และ Master ประจำปี 2563 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 5พ.ย. 2020, 11:20 AM
แจ้งเลื่อนการจัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563  รูปภาพของAJ.Aekkapan Training AJ.Aekkapan Training 0 อ., 14ก.ค. 2020, 4:54 PM
แจ้งวิธีการเข้าเรียน และ user&password ในการเข้าเรียน “การอัปเดตโปรแกรมกล่อง VCS. ECU. ของรถฮีโน่ Victor เครื่องยนต์ A09C” ในเว็บไซต์ www.hinotn.com ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 11 กรกฏาคม 2563 รูปภาพของAJ.Aekkapan Training AJ.Aekkapan Training 0 พฤ., 18มิ.ย. 2020, 11:32 AM
ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจความต้องการอบรมนอกสถานที่ (ณ ตัวแทนจำหน่าย) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 ศ., 5มิ.ย. 2020, 2:41 PM
ขอความร่วมมือตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ อัพเดตข้อมูลอีเมล เพื่อใช้ในการติดต่อด้านการอบรม รูปภาพของAJ.Aekkapan Training AJ.Aekkapan Training 0 จ., 1มิ.ย. 2020, 11:40 AM
เปิดจองอบรม หลักสูตรเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2563 รูปภาพของAJ.Aekkapan Training AJ.Aekkapan Training 0 ศ., 29พ.ค. 2020, 9:01 AM
แจ้งยกเลิกการจัดอบรมตั้งแต่ 16 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563  รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 12มี.ค. 2020, 2:36 PM
ผลคะแนนหลักสูตรที่ปรึกษาด้านบริการ รุ่นที่ 1 และหลักสูตรทดสอบผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค รุ่นที่ 1 ปี 2563 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 10มี.ค. 2020, 9:32 AM
เปิดจองอบรมหลักสูตรต่างๆ ของเดือนมี.ค. - ธ.ค. 2563 วันที่ 17 ก.พ. 63 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 12ก.พ. 2020, 9:18 PM
ดาวน์โหลดตารางอบรมปี 2563 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 12ก.พ. 2020, 9:16 PM
จองอบรม หลักสุตรในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 15ม.ค. 2020, 12:47 PM
ประกาศผลคะแนน TS Contest 2019 ฝ่ายบริการ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 18ธ.ค. 2019, 2:23 PM
ประกาศ คะแนน retest primary ทั้ง 4 รุ่นในปี 2562 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 19พ.ย. 2019, 2:42 PM
ข่าวสารด้านความปลอดภัย (Yokoten) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ส.ค. 2019, 9:58 AM
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเดือนพฤษภาคม 2562 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 25เม.ย. 2019, 4:06 PM
ประกาศ! การจองอบรมสำหรับช่าง และ SA ฝ่ายบริการ จองได้แล้ว วันนี้!!!! รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 ส., 2ก.พ. 2019, 3:45 PM
การตอบรับเข้าร่วมประชุมผู้จัดการบริการและอะไหล่ประจำปี 2562 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 21ม.ค. 2019, 2:43 PM
เอกสารแนะนำ TS contest 2018 เพิ่มเติม รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 22พ.ย. 2018, 9:33 AM
เอกสารประกอบการแนะนำ TS Contest 2018 ณ ห้องบรรยาย 4 ฮีโน่บางไทร วันที่ 21/11/2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 20พ.ย. 2018, 2:02 PM
ผลการทดสอบช่างเทคนิค รุ่นที่ 1 ถึง รุ่นที่ 4 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 14พ.ย. 2018, 11:32 AM
ขอเชิญเข้าร่วมการแนะนำการแข่งขันงานฮีโน่ ทีเอส ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) สำหรับฝ่ายบริการ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 7พ.ย. 2018, 10:11 AM
โครงการช่องซ่อมด่วน (Quick Service) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 10ต.ค. 2018, 8:39 AM
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม เดือนตุลาคม 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 27ก.ย. 2018, 3:28 PM
วีดีโอ Hino easy talk วันที่ 7 ก.ย. 2018 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 10ก.ย. 2018, 3:39 PM
ผลคะแนนหลักสูตรที่ปรึกษาด้านบริการ ระดับ 2 วันที่ 20-24 ส.ค.61 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 29ส.ค. 2018, 1:15 PM
เอกสารการให้คะแนน VDO สาธิตการปฏิบัติงาน สำหรับการแข่งขัน SAFETY FIRST QUALITY ALWAYS 2018 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 28ส.ค. 2018, 8:52 AM
ข่าวสารด้านบริการ ฉบับที่ SV06-18 : การแก้ไขปัญหาเบรคหลังมีเสียงสะท้าน รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 7ส.ค. 2018, 9:34 AM
แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรวงจรไฟฟ้าระดับ 2 รุ่นที่3 เลื่อนจากวันที่ 1-3 ส.ค. 2561 เป็น วันที่ 8-10 ส.ค. 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 31ก.ค. 2018, 4:03 PM
ผลการทดสอบหลักสูตรช่างเทคนิคระดับสูง รุ่นที่ 3 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 31ก.ค. 2018, 3:50 PM
รายชือผู้มีสิทธิ์้เข้าอบรม และการยืนยันการเข้าอบรมเดือนสิงหาคม 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 23ก.ค. 2018, 9:27 PM
เปิดให้จองแล้ว 2 หลักสูตรเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 ศ., 20ก.ค. 2018, 9:09 AM
ข้อมูลจากการประชุมผู้จัดการศูนย์บริการเเละอะไหล่ ประจำปี 2561 (กลางปี) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 17ก.ค. 2018, 3:43 PM
ใหม่!! ใบสมัครหลักสูตรวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน (สำหรับทายาทตัวแทนจำหน่าย) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 16ก.ค. 2018, 3:32 PM
วีดีโอทดสอบรถฮีโน่ 500 Victor ล่าสุด และ วีดีโอ FG ใหม่(เพลาหลังที่ 2 ยกได้) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 16ก.ค. 2018, 9:52 AM
SV-O-151-18 แจ้งขยายระยะเวลาการจัดแคมเปญรับประกันรถใหม่ (5 ปี) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 2ก.ค. 2018, 12:39 PM
PL028-2561 รถยนต์บรรทุกฮีโน่ไม่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 2ก.ค. 2018, 12:36 PM
ผลคะแนนหลักสูตรช่างเทคนิค รุ่นที่ 1 วันที่ 4-15 มิ.ย.2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 21มิ.ย. 2018, 2:32 PM
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเดือนสิงหาคม รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 21มิ.ย. 2018, 1:53 PM
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเดือนกรกฎาคม รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 21มิ.ย. 2018, 1:52 PM
รายชื่อผู้เข้าอบรมเดือนมิถุนายน 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 28พ.ค. 2018, 12:10 PM
ผลคะแนนหลักช่างเทคนิคระดับสูง รุ่นที่ 2 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 22พ.ค. 2018, 8:45 AM
ผลคะแนนหลักส รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 22พ.ค. 2018, 8:44 AM
ผลคะแนนทดสอบช่างเทคนิคชำนาญงานรุ่นที่ 2 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 ศ., 11พ.ค. 2018, 5:07 PM
ข่าวสารด้านบริการ SV04-18 : ข้อแนะนำเมื่อพบปัญหาเบรคหน้าเสียงดัง(ก๊อกๆ) รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 2พ.ค. 2018, 1:59 PM
ขอความร่วมมือศูนย์บริการตรวจสอบข้อมูลจำนวนช่างและ SA รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 23เม.ย. 2018, 8:51 AM
ข่าวสารด้านบริการ SV05-18 : ปัญหาเบรคมือของรถบรรทุกฮีโน่ Victor ทำงานผิดปกติ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 18เม.ย. 2018, 11:47 AM
คะแนนหลักสูตรที่ปรึกษาด้านบริการ รุ่นที่ 1 วันที่ 19-23 ก.พ. 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 3เม.ย. 2018, 2:44 PM
ประกาศ!! ผลคะแนนหลักสูตรช่างเทคนิคระดับสูง รุ่นที่ 1 วันที่ 5-16 มี.ค.61 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 29มี.ค. 2018, 4:31 PM
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ในเดือนเมษายน 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 21มี.ค. 2018, 3:29 PM
ประกาศ!! ผลการทดสอบผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (RETEST MASTER TECH) วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 19มี.ค. 2018, 11:44 AM
ประกาศ!! ผลการทดสอบผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Retest Master Tech) วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 15มี.ค. 2018, 1:28 PM
เปิดระบบให้จองอบรมพนักงานขับรถของลูกค้าออนไลน์ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 13มี.ค. 2018, 9:31 AM
SV03-18 ข่าวสารด้านบริการ โครงการเปลี่ยนเครื่องยนต์ NGV เป็น Diesel รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 12มี.ค. 2018, 10:43 AM
SV02-18 ข่าวสารด้านบริการ ข้อแนะนำในการเสริมแหนบหน้าสำหรับรถบรรทุกฮีโน่ที่ใช้งานบรรทุกเกินกำหนด รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 12มี.ค. 2018, 10:42 AM
ประกาศ ผลการทดสอบช่างเทคนิคชำนาญงาน (Pro.) รุ่นที่ 1 วันที่ 27-28 ก.พ. 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 ศ., 2มี.ค. 2018, 11:04 AM
เปิดให้จองแล้ว!! หลักสูตรอบรมในเดือน พ.ค. - ธ.ค. ปี61 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 26ก.พ. 2018, 12:03 PM
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมเดือนมีนาคม 2561 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 26ก.พ. 2018, 10:57 AM
SV01-18 เรื่อง ปัญหาฝาครอบขากระจกหลุด รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:36 PM
ข้อแนะนำในการใช้งานหม้อน้ำ(Radiator) ของรถบรรทุกฮีโน่อย่างเหมาะสม รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:34 PM
SV17-17 เรื่อง ข้อแนะนำในการเสริมแชสซีของรถบรรทุฮีโน่ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:31 PM
SV14-17 เรื่อง ข้อแนะนำในการต่อพ่วงแบตเตอรี่ของรถบรรทุกฮีโน่ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:30 PM
SV13 -17 : ข่าวสารด้านบริการ เรื่อง ข้อแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่รถบรรทุกฮีโน่ Victor ทุกรุ่นก่อนส่งมอบให้ลูกค้า รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:29 PM
SV12 -17 : ข่าวสารด้านบริการ เรื่อง การถอดประกอบชิ้นส่วนที่เกิดความเสียหาย รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:28 PM
SV11-17 : ปัญหาของการใช้ค่าทอร์คที่ไม่ได้ตามมาตรฐานในการขันประกอบกรองน้ำมันโซล่า รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:27 PM
ข่าวสารด้านบริการ ฉบับ SV10-17 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:25 PM
SV09-17 ข่าวสารด้านบริการ ข้อแนะนำในการปรับตั้งระยะห่างวาร์วตามระยะที่กำหนด รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:24 PM
SV08-17 ข่าวสารด้านบริการ ข้อแนะนำในการเติมน้ำเครื่อง รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:23 PM
SV15-17 เรื่อง ข้อแนะนำในการปรับตั้งเบรคหางพ่วง Victor รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:23 PM
SV19-17 เรื่อง ข้อแนะนำการตรวจสอบความเสียหายของลูกหมาก รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 4:22 PM
SV18-17 เรื่อง วิธีการลากรถบรรทุกฮีโน่อย่างถูกวิธี รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 6ก.พ. 2018, 3:09 PM
SV16-17 เรื่อง ข้อแนะนำในการทำความสะอาดระบบทำความเย็น(Air conditioner) ของรถบรรทุกฮีโน่ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 25ม.ค. 2018, 4:43 PM
hino service easy talk ผ่าน line group วันที่ 29 ก.ย.2560 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 จ., 2ต.ค. 2017, 10:11 AM
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรในเดือนสิงหาคม 2560 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 1ส.ค. 2017, 2:09 PM
คู่มือการปรับตั้งเบรกอัตโนมัติในรถฮีโน่ รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 ส., 17มิ.ย. 2017, 8:56 PM
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรในเดือนมิถุนายน 2560 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 อ., 30พ.ค. 2017, 10:52 AM
ผลคะแนน Retest Pro. รุ่นที่ 1 และ 2 ประจำปี 2560 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พฤ., 25พ.ค. 2017, 9:57 AM
ผลคะแนน Retest Master รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2/2560 รูปภาพของHino Training Admin Hino Training Admin 0 พ., 3พ.ค. 2017, 2:00 PM
หน้า:  1  2  ()