รายชื่อสิทธิ์การเข้าอบรมและการยืนยันการเข้าอบรม

        เนื่องจากการเปิดอบรมหลายครั้งที่ผ่านมา มีตัวแทนจำหน่ายที่จองการอบรมแล้ว ไม่ได้มาตามที่จองไว้
จึงต้องมีขั้นตอนการยืนยันการอบรมอีกครั้ง หลังจากประกาศรายชื่อ

*สำหรับผู้มีรายชื่อเข้าอบรม อย่าลืม! "ยืนยันการเข้าอบรม" นะค่ะ

 

 

เดือนพฤศจิกายน 2561

ลำดับ ชื่อหลักสูตร รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ยืนยันการเข้าอบรม ตรวจสอบรายชื่อหลังการยืนยัน

1

 หลักสูตรระบบเอ็น จี วี วันที่ 5-9 พ.ย. 2561

ดาวน์โหลด  ยืนยัน เปิดอ่าน

2

การแนะนำการแข่งขันงานฮีโน่ ทีเอส ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) สำหรับฝ่ายบริการ

กำหนดการ กรอกใบสมัคร เปิดอ่าน

 

แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 7 พฤศจิกายน 2018, 10:10AM